top of page
International Standard Bamboo Products Manufacturer

Dasar Privasi

Siapa kita

Kami adalah pengeluar dan pengeksport terkemuka produk mesra alam, terbiodegradasi dan mampan dari Vietnam.  

 

Komen

Apabila pelawat meninggalkan komen di tapak, kami mengumpul data yang ditunjukkan dalam borang Dapatkan Sebut Harga, kami tidak merekodkan alamat IP dan penyemak imbas pelawat, namun, kami mempunyai algoritma dan untuk membantu pengesanan spam.

media

Oceans Republic Company Limited berhak ke atas semua imej dan media di laman web. Pelawat ke tapak web boleh memuat turun dan mengekstrak sebarang data lokasi daripada imej di tapak web, dan menyebut nama syarikat kami jika mereka ingin memuat naiknya dalam mana-mana blog, tapak web atau sebarang bentuk bertulis.

biskut

Jika anda meninggalkan komen di tapak kami, anda boleh ikut serta untuk menyimpan nama, alamat e-mel dan tapak web anda dalam kuki. Ini adalah untuk kemudahan anda supaya anda tidak perlu mengisi butiran anda lagi apabila anda meninggalkan komen lain. Kuki ini akan bertahan selama satu tahun.

Dengan siapa kami berkongsi data anda

Kami tidak berkongsi data anda dengan mana-mana agensi pemasaran atau broker. Data anda selamat dengan kami dan dipadamkan jika tiada komunikasi lanjut.

Berapa lama kami menyimpan data anda?

Jika anda meninggalkan ulasan, ulasan dan metadatanya akan dikekalkan selama-lamanya. Ini supaya kami dapat mengenali dan meluluskan sebarang ulasan susulan secara automatik dan bukannya menahannya dalam baris gilir sederhana.

Apakah hak yang anda ada ke atas data anda

Anda boleh meminta kami memadamkan sebarang data peribadi yang kami simpan tentang anda. Ini tidak termasuk sebarang data yang kami wajib simpan untuk tujuan pentadbiran, undang-undang atau keselamatan.

Tempat kami menghantar data anda

Komen pelawat boleh disemak melalui perkhidmatan pengesanan spam automatik.

Syarat pengembalian

Jika anda tidak berpuas hati sepenuhnya dengan pembelian anda, kami sedia membantu, cuma hubungi kami untuk memulakan pemulangan dalam masa 30 hari selepas pembelian anda.

Untuk layak menerima pemulangan dan bayaran balik penuh, item anda mestilah dalam pembungkusan asal, tidak digunakan dan dalam keadaan yang sama seperti anda menerimanya.

Pelanggan bertanggungjawab untuk kos pemulangan pakej melainkan pemulangan disebabkan oleh ralat pemenuhan. Kami mengesyorkan menggunakan perkhidmatan yang dijejaki kerana pakej tetap menjadi tanggungjawab pelanggan sehingga ia dihantar.

Kami hanya menawarkan bayaran balik kepada kaedah pembayaran asal yang digunakan untuk membuat pesanan.

Pada masa ini kami tidak menawarkan pertukaran sebagai sebahagian daripada polisi pemulangan.

Terdapat situasi tertentu di mana hanya sebahagian bayaran balik diberikan, seperti (jika berkenaan) mana-mana item yang tidak dikembalikan dalam keadaan asalnya, atau rosak atau kehilangan bahagian atas sebab yang bukan disebabkan oleh kesilapan kami.

Sekiranya anda tidak menerima pesanan anda selepas jangka masa penghantaran yang dinyatakan, sila hubungi kami sebaik sahaja anda sedar dan tidak lebih daripada 7 hari dari tarikh penghantaran yang dinyatakan pada penjejakan anda.

Dalam sesetengah kes pelanggan di luar wilayah Vietnam, pemulangan barangan akan dilakukan berdasarkan rundingan dalam setiap kes tertentu seperti kesalahan dalam pembuatan.

Barangan yang rosak akibat pengendalian logistik yang lemah hendaklah dimaklumkan kepada kami dengan gambar yang rosak bagi kedua-dua barangan dan karton. Untuk tuntutan liabiliti undang-undang di mana pelanggan tidak membeli insurans, ini adalah amaun yang ditetapkan bagi setiap berat item atau nilai invois, yang mana lebih rendah (iaitu $0.50/lb) dan tiada caj pengangkutan. Insurans sebaliknya meliputi nilai penuh dan semua caj pengangkutan.

 

Pembelian Insurans Pengangkutan adalah kewajipan pelanggan yang merupakan bayaran tambahan di atas caj pengangkutan dan kami harus dimaklumkan atau dimaklumkan mengenainya sebelum kami menghantar kargo ke destinasi.

Oceans Republic Bamboo Products

Syarat perkhidmatan

----

GAMBARAN KESELURUHAN

Laman web ini dikendalikan oleh Oceans Republic. Di seluruh tapak, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Oceans Republic Company Limited. Oceans Republic menawarkan tapak web ini, termasuk semua maklumat, alatan dan perkhidmatan yang tersedia dari tapak ini kepada anda, pengguna, dengan syarat penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawati tapak kami dan/atau membeli sesuatu daripada kami, anda melibatkan diri dalam “Perkhidmatan” kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”, “Syarat”), termasuk terma dan syarat serta dasar tambahan tersebut dirujuk di sini dan/atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna tapak, termasuk tanpa had pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang dan/atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan tapak web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses tapak web atau menggunakan sebarang perkhidmatan.

PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan adalah tepat atau boleh dipercayai.
Oceans Republic, pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau sebarang langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, apa-apa jenis kerosakan khas atau berbangkit, termasuk, tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian atau apa-apa kerosakan yang serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya, timbul daripada penggunaan anda terhadap mana-mana perkhidmatan atau mana-mana produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan, atau untuk sebarang tuntutan lain yang berkaitan dalam apa-apa cara dengan penggunaan perkhidmatan atau mana-mana produk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang ralat atau peninggalan dalam mana-mana kandungan , atau apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat penggunaan perkhidmatan atau sebarang kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinannya.
 

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Oceans Republic tanpa bahaya dan anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja kami, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yang munasabah. yuran peguam, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka sertakan melalui rujukan atau pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

Sekiranya mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut tetap boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap sebagai terputus daripada Syarat ini. Perkhidmatan, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang tinggal.

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan kekal selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.
Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan sama ada anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan tapak kami.
Jika dalam penghakiman tunggal kami anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua jumlah yang perlu dibayar. kepada dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagian daripadanya).

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Republik Sosialis Vietnam

Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan pada tapak web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke tapak web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran sebarang perubahan kepada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Soalan tentang Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di.

oceansrepublic@aol.com

---------------------------------------------------

Image by David Troeger

WhatsApp

+84 986 786 720

E-mel 

ikut

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page