top of page
Bamboo Products Oceans Republic

Oceans Republic Bambu Fabrikası Vietnam

Oceans Republic, Vietnam'daki en büyük bambu ürünleri fabrikasıdır. Bambu Otel Gereçleri, Bambu Mutfak Gereçleri, Bambu Banyo Aksesuarları, Bambu Ev Ürünleri, Bambu Yiyecek ve İçecek, Bambu İnşaat Malzemeleri, tasarım ve imalatını gerçekleştirmektedir. Tüm ürünlerimiz SGS Lab Vietnam tarafından onaylanmıştır &  Sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilen vietnamca bambudan yapılmıştır.

Lider Bambu Ürünleri İmalat Fabrikası

Oceans Republic'te, Vietnam'ın önde gelen bambu ürünleri üretim fabrikalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya ihraç edilen yüksek kaliteli ürünler üretmek için bir itibar oluşturduk.

 

Fabrikamız kuzey vietnam'daki bambu ormanına yakın olan hanoi'de yer almaktadır. Bu bize ham maddelere kolay erişim sağlar ve aynı zamanda ürünlerimizin kalitesini baştan sona kontrol etmemizi sağlar. Kalifiye işçilerden oluşan ekibimiz, her bir parçayı özenle el işçiliği yapıyor ve sadece sürdürülebilir plantasyonlardan elde edilen en iyi bambuları kullanıyoruz.

CNC router milling machine- Oceans Republic Bamboo factory
Oceans Republic Bamboo Products

Son Teknoloji & Yenilikçi Bambu Ürünler

Bambu ürünleri, çevre dostu özellikleri sayesinde son yıllarda giderek daha popüler hale geldi.

Oceans cumhuriyeti bambu fabrikası, güçlü ve dayanıklı bambu ürünleri oluşturmak için en son teknolojiyi kullanarak bu bambu devriminin ön saflarında yer aldı.

Oceans Republic Bambu fabrikası, yıllar boyunca sayısız müşterinin ve uluslararası markanın güvenini ve sadakatini kazandı. Bunun nedeni, eko bambu ürünlerimizin en yüksek endüstri standartlarını karşılamak için kaliteli hammaddeler ve en son teknolojilerle üretilmesidir. CNC freze makinemiz ve torna makinemiz, en yüksek kalite standartlarını korurken hızlı ve verimli bir şekilde bambu ürünleri oluşturmamıza olanak tanır. En yeni bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) makineleri, birçok üretim işlemi için gereklidir. CNC freze makineleri ve torna tezgahları, karmaşık şekil ve özelliklere sahip parçalar oluşturmak için kullanılır ve bunu büyük bir doğrulukla yapabilirler. Bu makineler ayrıca çok yönlüdür ve çeşitli farklı işleme operasyonlarını gerçekleştirebilir. Üretim sürecimiz çevre dostu ve sürdürülebilirdir, bu nedenle sizin ve gezegen için iyi bir ürün satın aldığınızdan emin olabilirsiniz.​

Oceans Republic Bamboo Factory for B2B bamboo products
Videoyu Oynat
bamboo factory Oceans Republic

Bamboo OEM and ODM Services: Customized Solutions by Oceans Republic

At Oceans Republic Bamboo Factory, we not only excel in producing our own high-quality bamboo products but also offer OEM & ODM services. With our extensive expertise in bamboo manufacturing and commitment to customer satisfaction, we are proud to provide customized solutions for businesses looking to create their own bamboo product lines.

OEM Services:

Our OEM services allow you to leverage our manufacturing capabilities to produce bamboo products according to your specifications. Whether you have a specific design in mind or need assistance in refining your concept, our skilled team will work closely with you to bring your ideas to life. We have the flexibility to manufacture a wide range of bamboo products, including kitchenware, home décor, furniture, hotel amenities, and more.

By partnering with Oceans Republic for OEM services, you benefit from our advanced production facilities, sustainable practices, and strict quality control measures. 

ODM Services:

In addition to OEM services, we also offer ODM services, which provide you with the opportunity to create unique bamboo products based on our existing designs and expertise. Our extensive catalog of bamboo products serves as a foundation for customization, allowing you to add your brand's personal touch and tailor the products to suit your target market.

By choosing Oceans Republic for your ODM needs, you can leverage our expertise in bamboo manufacturing while enjoying the benefits of a custom-branded product line that aligns with your brand identity.

Exploring Oceans Republic Bamboo Factory

Discover the world of sustainable manufacturing at Oceans Republic, a leading bamboo products manufacturer committed to eco-friendly practices. If you're eager to witness the artistry of bamboo manufacturing firsthand, this guide will walk you through the process of visiting our bamboo factory and provide crucial information on booking an appointment.

Seeking Permission and Booking an Appointment:

At Oceans Republic, we prioritize safety and operational efficiency. To ensure a smooth experience, all visitors must obtain prior permission and book an appointment before visiting our bamboo factory. Without a verified appointment, admission will not be granted.

To initiate the process, interested individuals or groups should email our dedicated visitation coordinator. In your email, kindly provide your company name, website address of your business, contact information, preferred visit date(s), and the number of participants in your group. This allows us to effectively organize and accommodate visitors. Based on this information we have the rights to accept or reject your booking.

Verification and Confirmation:

Upon receiving your email, our visitation coordinator will promptly review your request. To ensure a secure visit, we may require additional information for verification, such as photo identification or a brief explanation of your interest in bamboo manufacturing and sustainability.

Once your appointment is confirmed, you will receive an email notification with visitation details, including the approved date, time, and any specific instructions to follow during your visit.

Arrival and Check-in:

On the day of your scheduled visit, please arrive at the designated time to minimize disruptions to our ongoing operations. Our staff will warmly welcome you and guide you through the factory tour.

Upon arrival, proceed to the visitor's desk for check-in, where you may be asked to present identification for security purposes. This ensures a controlled environment that prioritizes the safety of all visitors and employees.

Guided Factory Tour:

Led by knowledgeable guides from Oceans Republic, embark on an enchanting journey through our bamboo factory. Witness the various stages of the manufacturing process, from raw bamboo materials to the creation of exquisite finished products. Our guides will provide insights into our sustainable practices, craftsmanship techniques, and the significance of bamboo as an eco-friendly resource.

Feel free to engage with our staff and ask questions during the tour to gain a deeper understanding of our operations and the meticulous dedication we invest in each product.

Visitor Guidelines and Safety Measures:

To ensure a safe visit and maintain the integrity of our manufacturing processes, we kindly request that you adhere to the following guidelines:

Wear appropriate clothing and footwear suitable for a factory environment.
Refrain from touching any machinery or equipment unless explicitly permitted by the guide.
Follow all safety instructions provided by our staff, including wearing any mandatory safety gear or adhering to specific precautions.
Respect designated areas and boundaries to ensure your safety and that of our employees.
 

A visit to the Oceans Republic Bamboo Factory offers a unique opportunity to witness sustainable manufacturing in action and develop a profound appreciation for the versatility and beauty of bamboo. Follow the steps outlined above, respect our visitor guidelines, and embark on an enriching experience that will leave a lasting impression.

We eagerly await your visit to our bamboo factory, where we can share our passion for eco-friendly production practices. Book your appointment today by emailing us to secure your spot.
 

Oceans Republic Bambu Fabrikası Galerisi